วิธีการทำป้ายกัดกรด

วิธีการทำป้ายชนิดนี้เริ่มด้วยการเตรียมแผ่นสแตนเลสตามขนาดที่ต้องการเสร็จแล้วนำแบบหรือข้อความของป้ายที่ต้องการมาวางบนแผ่นสแตนเลส แล้วทำการปกปิดส่วนที่ไม่ต้องการทั้งหมดยกเว้นส่วนของข้อความที่ต้องการแสดง

วิธีการทำป้ายกัดกรด
วิธีการทำป้ายกัดกรด

เมื่อน้ำยากัดกรดไหลผ่านสแตนเลสน้ำยาก็จะทำการกัดเซาะเนื่อสแตนเลสในส่วนที่สามารถเข้าถึงได้เท่านั้นจะไม่มีผลกระทบอะไรกับส่วนที่ได้ปิดบังไว้การปิดส่วนที่ไม่ต้องการให้น้ำยาสามารถกัดเซาะได้นั้นก่อนหน้านี้สามารถทำได้สองวิธีคือการใช้สติ๊กเกอร์และการใช้บล๊อกฟิล์ม แต่ในปัจจุบันสามารถใช้เครื่องพิมพ์ชนิดพิเศษมาพิมพ์ลงบนแผ่นสแตนเลสได้โดยตรง ซึ่งวิธีที่ดีที่สุดคือการใช้สติ๊กเกอร์ที่ผ่านการตัดข้อความหรือแบบที่ต้องการผ่านระบบคอมพิวเตอร์เพราะจะทำให้ได้งานที่มีความคมสูง แต่ในกรณีที่งานมีขนาดเล็กมากและมีข้อความจำนวนมากอาจจำเป็นต้องใช้วิธีทำบล๊อกฟิล์มหรือใช้เครื่องพิมพ์ๆ บนสแตนเลส ซึ้งอาจจะทำให้งานมีความคมชัดน้อยลงแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้ 

ตัวอย่างป้ายกัดกรด
ตัวอย่างป้ายกัดกรด

เมื่อเสร็จขั้นตอนการออกแบบและเตรียมแผ่นสแตนเลสแล้วขั้นตอนถัดไปคือการปล่อยให้น้ำยากัดกรดให้กัดเซาะเนื้อสแตนเลสให้ลึกในระดับที่ต้องการแล้วขั้นตอนต่อไปคือการลงสีที่ต้องการ ซึ้งสีที่ใช้ต้องเป็นสีที่เหมาะสำหรับพื้นผิวสแตนเลส เมื่อลงสีเสร็จแล้วกระบวนการสุดท้ายคือการนำป้ายไปตากแห้งแล้วก็นำไปใช้งาน สำหรับวัสดุที่เป็นทองเหลืองน้ันจำเป็นที่เคลือบแลคเกอร์เพิ่มเติมเพื่อไม่ให้ทองเหลืองเกิดการหมองคล้ำเมื่อสัมผัสแสงแดดโดยตรงวิธีการทำป้ายชนิดนี้ฟังดูอาจจะไม่ยากแต่ที่จริงแล้วแต่ละขั้นตอนการผลิตป้ายชนิดนี้จำเป็นต้องมีประสบการณ์และความชำนาญค่อนข้างสูงเพื่อให้ได้งานที่ออกมาสมบูรณ์


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *