ป้ายกัดกรดคืออะไร

ป้ายกัดกรด
ป้ายกัดกรด

ในปัจจุบันป้ายถือว่ามีความสำคัญอย่างมากสำหรับองค์กรหรือห้างร้านต่างๆ เพราะนอกจากจะช่วยในเรื่องประชาสัมพันธ์แล้ว การมีป้ายที่ดูดีสวยงาม นั้นยังสามารถช่วยเสริมภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรด้วย

หลายๆ ครั้งที่เราเห็นป้ายตามสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นป้ายบริษัท ป้ายหน้าห้อง ป้ายบอกทาง หรือป้ายชื่อต่างๆ ซึ้งส่วนมากมักนิยมใช้วัสดุที่เป็นสแตนเลสและมีลักษณะเป็นแผ่นสแตนเลสบางๆ แผ่นเดียวและมีข้อความที่ต้องการนำเสนอ สำหรับคนทั่วไปแล้วมักนิยมเรียกป้ายชนิดนี้ว่าป้ายสแตนเลส แต่สำหรับคนที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมป้ายเราจะเรียกป้ายชนิดนี้ว่าป้ายกัดกรด หรือป้ายสแตนเลสกัดกรดป้ายกัดกรด เป็นชื่อเรียกตามกระบวนการผลิตป้ายชนิดนี้ คือการใช้น้ำกรด (Acid Etching) ในการกัดเซาะเนื้อสแตนเลสในส่วนที่ต้องการเพื่อให้เกิดร่องลึกลงไปพอประมาณเพื่อให้เพียงพอที่จะสามารถลงสีที่ต้องการได้

ป้ายสแตนเลสกัดกรด
ป้ายสแตนเลสกัดกรด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *